Hva driver arbeidsgiverattraktivitet?

/

For å få god effekt av EMPLOYER BRANDING kommunikasjon som har til hensikt å tiltrekke seg de flinkeste folka –må du bygge innhold i kommunikasjonen på merkevarens premisser. Skal du bygge merkevaren din som en attraktiv arbeidsgiver, må du se på hvilke merkevareegenskaper som faktisk driver oppfattelsen av deg som nettopp en attraktiv arbeidsgiver.

Arbeidsmarkedet er glohett! Mange strever etter å finne drømmekandidaten, eller å få søkere i det hele tatt til ledige stillinger som skal fylles. Employer branding er på alles lepper og et ord vi tyr til når vi strever med å finne de riktige kandidatene. «Vi må jobbe mer med Employer branding for å posisjonere oss og gjøre oss attraktive som arbeidsgivere -og vi må begynne NÅ!»

Employer branding er ingen quick fix -dessverre. Employer branding er merkevarebygging med innholdsfokus på deg som arbeidsgiver. Selvfølgelig må du rydde i eget hus først; fornøyde medarbeidere som gleder seg til å gå på jobb hver dag er dine beste ambassadører -og egentlig en forutsetning for å posisjonere deg på en ekte og relevant måte. Du må sikre at innsiden er i synk med utsiden.

En gjengs oppfattelse i markedet er at Employer branding, i den hensikt å tiltrekke oss flere relevante søkere, handler om å fortelle om kulturen vi har -basert på de faktiske verdiene i selskapet (EVPs),  fagkompetansen du blir en del av, hvordan vi jobber med vårt samfunnsansvar osv, osv. Fine historier å fortelle, men styrker det din posisjon som attraktiv arbeidsgiver over tid? Vi mener: skal du virkelig bygge merkevaren din som en attraktiv arbeidsgiver, må du se på hvilke merkevareegenskaper som faktisk driver oppfattelsen av deg som attraktiv arbeidsgiver.

I vinter gjennomførte vi i MediaPlus/ Mediacom et studie for nettopp å få bedre innsikt i tematikken arbeidsgiverattraktivitet. Vi knyttet funnene fra denne undersøkelsen, med merkevareinnsikt vi besitter gjennom vår store merkevareundersøkelse Brand Asset Valuator (BAV).

Vi fant blant annet:

  • Positivt inntrykk av merkevaren driver arbeidsgiverattraktivitet
  • Egenskapene High Performance, Best brand og Creative er de tre viktigste egenskapene knyttet til merkevaren for å drive attraktivitet som arbeidsgiver
  • Samfunnsansvar kommer langt ned på listen -en 18 plass
  • Folk flest har ikke et bevisst forhold til hvem drømmearbeidsgiveren er

Hvor ofte snakker vi om High performance; at vi er et selskap med høy ytelse som verdiøker opplevelsen av merkevaren -på lik linje som en markedsleder eller en markedsutfordrer, når vi utvikler employer branding kommunikasjon? Og hva med kommunikasjon som viser hvordan vi overgår bransjestandarden som er forklaringer rundt oppfattelse som Best brand? Eller fantasifull og oppfinnsomhet trukket mot det kunstneriske problemløsende, som er forklaringer på oppfattelse av kreativitet?

Selv om du ikke er markedsleder eller markedsutfordrer, løser du den eksterne Employer branding kommunikasjonen ved å løfte frem de tingene dere gjør som bygger oppunder det som kjennetegner en High performer, Best brand og Creative. Det må være et mål å bli assosiert i denne retningen.

Vi har en jobb å gjøre. Jobber du i HR og har fått Employer branding ballen i fanget, er det på høy tid å bli bestevenner med markedsavdelingen og deres samarbeidspartnere! Det er her fagområdet hører hjemme -som dere i HR trenger å lene dere på.

Og husk: for å få svar på om kommunikasjonen bringer dere i riktig og ønsket retning må du spørre markedet; gjennomføre relevante markedsanalyser som gir deg svarene. Markedsinnsikt er helt nødvendig for å vite at du er på rett vei -et stort kapittel som vi får snakke om en annen gang!

Cecilie Faye, Leder og kundeansvarlig

Skroll til toppen