Universell utforming, er det nødvendig?

/

Universell utforming er tuftet på ideen om å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Begrepet favner bredt og prinsippene bak universel utforming er en viktig veileder for oss som jobber innenfor design og kommunikasjon.

Universel utforming har til hensikt å gi en bedre brukeropplevelse for alle. For oss som jobber med kommunikasjon, ønsker vi å følge prinsipper for universell utforming for rett og slett å nå ut til en større del av markedet. Dette gir i sin tur fornøyde kunder og trolig høyere konvertering og bedre resultater av kampanjene vi gjennomfører.

I 1997, ved Centre of Universal Design ved North Carolina State University i USA, utarbeidet en tverrfaglig gruppe 7 prinsipper for universell utforming. Disse 7 prinsippene er i dag viktige referanser for å lage universelle løsninger, evaluere eksisterende design, være en guide i design prosesser og utdanne både designere og forbrukere om det karakteristiske med brukervennlige produkter og omgivelser.

For mange er det nok en selvfølge å kunne lese og tilegne seg informasjon, men slik er ikke hverdagen for alle. Brukerne er veldig ulike og det finnes mange funksjonsnedsettelser som er usynlige: Fargeblindhet, dysleksi, konsentrasjonsvansker m.m. For at vi skal lykkes med løsninger som alle kan benytte, bør universell utforming være en selvsagt del av alle designprosesser.

Nå er det ikke slik at alle de 7 prinsippene kan relateres til stillingsutlysninger og employer branding kommunikasjon, men flere av disse prinsippene benytter vi daglig når vi utformer annonser.

Flere og flere av våre kunder tar universell utforming på alvor og implementerer dette på designet sitt både på egne nettsider, i digitale produksjoner og på print. Dette gjør det enklere og bedre for alle å holde seg oppdatert og få med seg all informasjon.

Når vi i MediaPlus jobber med malverk, designer løsninger eller kommer med råd til malverk følger vi følgende prinsipper:  

 • Luft rundt tekst og elementer
 • Størrelse på skrift og fonter (skrifttyper)
 • Størrelsesforholdet – slik at ikke alt er like stort
 • God avstand mellom ord, setninger og avsnitt for å få god lesbarhet
 • Plassering av elementer
 • Ta høyde for kontraster når vi velger farger
 • Gjør orienteringen i teksten enkel
 • Ikke for lange setninger – del heller opp i kolonner
 • Unngå versaler (store bokstaver) og kursiv/Italic (hellende skrift) i store mengder
 • Unngå understreking av tekst
 • Tydeliggjøring av viktig informasjon
 • Tekst på bilder der mye skjer minker lesbarheten 

Dessverre finnes det ingen standard eller objektiv sannhet som løser alle spørsmål vi skulle ha knyttet til universell utforming. Men vi vet at universell utforming er nødvendig og viktig. Vår oppfordring er: bruk 15 min ved neste korsvei og tenk over universell utforming neste gang du lager noe som flere mennesker skal se, forstå, benytte seg av eller bruke. Dette gjelder også utforming av annonsemaler og employer branding kommunikasjon. Vi hjelper deg gjerne med gode løsninger slik at vi sammen kan få laget design for alle.

Yvonne Charlott Pettersen, designer

Skroll til toppen