Employer branding – enkle råd for å komme i gang!

/

MediaPlus sine kontorer i Oslo. Foto

I høst arrangerte vi igjen digital fagfrokost for våre kunder. Nok en gang var temaet employer branding, nå med fokus på enkle steg samt tips & råd for å komme i gang.

Employer branding har tendens til å fremstå som et stort, vanskelig og altoverskuende prosjekt i mange organisasjoner. Og ja, skal du utvikle en strategi og en kampanje der du hensyntar alle varianter og eventualiteter inkludert ulike målgrupper dere ønsker å attrahere, der ulike drivere krever tilpasset budskap, da blir dette fort et veldig stort prosjekt.

FAKTABOKS:

Employer branding kommunikasjon er kommunikasjon som har til hensikt å kunne tiltrekke, rekruttere og samtidig beholde eksisterende ansatte.

For å komme i gang, still følgende tre spørsmål:

  1. Hvilke type stillinger er vanskelig å rekruttere til, i dag og i morgen -dette sier noe om målgruppen du skal prioritere
  2. Er du et kjent selskap for aktuelle kandidater, og vet disse hva dere gjør og har fokus på innenfor det aktuelle fagfeltet? -dette handler om forventningsavklaring og i hvilken grad kommunikasjonsoppgaven er like mye å bygge kjennskap til din virksomhet og kunnskap om hva dere leverer, som å bygge arbeidsgiverattraktivitet isolert sett
  3. Har dere satt av ressurser til employer branding arbeidet; penger, folk, mandat? -uten avsatte ressurser, med tydelige ansvarsområder og mandater, er det krevende å kunne prioritere employer branding arbeidet i en normalt hektisk arbeidshverdag
Start med enkel innsikt

Når de innledende spørsmålene er besvart, er dere klare for å gå i gang med utvikling av employer branding kommunikasjon. Start med enkel innsikt. Her anbefaler vi at dere benytter både interne og eksterne kilder til informasjon.

Interne kilder kan være:
  • Informasjon fra selve rekrutteringsprosessen; hva var grunnen til at du søkte jobb nettopp hos oss? Hvilken kjennskap og kunnskap har du til oss? Hva oppfatter du som fordeler ved å jobbe hos oss?
  • Medarbeiderundersøkelser; stiller dere relevante spørsmål som gir et godt bilde på hvor skoen trykker?

Cecilie Faye, Leder og kundeansvarlig

  • Gjennomføre intervjuer av aktuelle arbeidstakere innenfor prioritert arbeidsområde; hva er våre beste egenskaper som arbeidsgiver? Hvilket inntrykk har du av oss som arbeidsgiver? Hva må til for at du søker jobb et annet sted?

Når vi henter informasjon internt, husk at utgangspunktet er respondenter som kjenner dere som arbeidsgiver, som har et ønske om å jobbe nettopp hos dere, som har ulik erfaring fra selskapet osv. En nøkkel knyttet til intern innhenting av informasjon, handler også om en hensiktsmessig strukturering av dataene som gjør det enkelt å benytte disse som kilder senere.

Eksterne kilder: vel så viktig som å spørre eksisterende arbeidstakere, er det viktig å sjekke i markedet generelt med tanke på hvor attraktive dere er som arbeidsgiver, hva potensielle kandidater er opptatt av og i hvilken grad dere og deres konkurrenter på arbeidsmarkedet leverer på de ulike driverne.

Vi i MediaPlus, sammen med innsiktsavdelingen i Mediacom, har utviklet et rigg for nettopp å ta pulsen på hvordan det eksterne kandidatmarkedet ser på dere som attraktiv arbeidsgiver. Dette er en rimelig analyse som gir deg den innsikten du trenger for å kunne utvikle relevant budskap tilpasset ulike målgrupper. Her kartlegger vi i hvilken grad opplevde fortrinn dere mener dere har, faktisk er viktige attributter i det eksterne markedet for fremtidig valg av arbeidsgiver. Videre sjekker vi i hvilken grad markedet opplever dere sterke på disse attributtene i forhold til definerte konkurrenter dere har på arbeidsmarkedet.

Innsikt er nødvendig for å utvikle relevant innhold

Uten relevant innhold, kan du ikke forvente deg noen respons av kommunikasjonen. Det er i budskapsutformingen du sikrer relevans tilpasset de ulike målgruppene du skal nå. Å utvikle kommunikasjon som skaper stoppeffektogrelevant engasjementer trolig det vanskeligste –og det viktigste i prosessen med  å utvikle employer branding kommunikasjon.

For å kunne utvikle relevant innhold, er det helt nødvendig å ha innsikt, både fra det interne markedet, men trolig viktigere også fra det eksterne markedet. Uten denne innsikten blir utforming av budskap tuftet på magefølelse og antagelser -der du like gjerne kan bomme på relevans. Skal du sikre god og effektiv kommunikasjon mener vi at riktig markedsinnsikt er helt nødvendig.

Skroll til toppen