Hvordan nå målgruppen effektivt og lønnsomt?

/

Teknologien jobber med oss – ikke mot oss. Bruk den også i jakten på talentene!

I vår digitale fagfrokost i mars hadde vi fokus på nettopp dette – hvordan vi ved hjelp av data og teknologi nå er i stand til å kjøpe målrettede mediekampanjer. Målrettede kjøp er jo ikke noe nytt, men teknologien utvikler seg -og vi finner stadig nye og bedre løsninger for våre mediekjøp. Vi benytter adferdsdata, innloggede data og kontekstuelle kjøp – for å nevne noe. Hele tiden beveger vi oss godt innenfor GDPR-forordningen – hilsen våre svært strenge, amerikanske eiere!

Nettopp fordi MediaPlus er en del av et større kompetansemiljø (EssenceMediacom og GroupM) har vi spesialister i ryggen som hele tiden utfordrer det tradisjonelle, samt utforsker nye og bedre måter å utnytte tilgjengelig teknologi og data på. Målet vårt er å hele tiden optimalisere mediekjøpene vi gjør for å få best mulig effekt av kampanjeinvesteringene.

Programmatisk kjøpte kampanjer er en betegnelse for metoden vi benytter i kjøpene våre, en metode som automatiserer og optimaliserer mediekjøpene gjennom ett system. Vi benytter flere ulike plattformer, som DV360 og Xandr, i våre kjøp for å utnytte potensialet fra flere systemer.

De første versjonene av programmatisk teknologi var stort sett basert på cookie-teknologi. Cookie er digitale spor vi legger igjen på nettsidene vi har besøkt. Denne teknologien vil bli ulovlig å benytte, trolig fra 2024. Dette har vi visst en stund, og nettopp derfor har andre metoder for segmentering vokst frem de siste årene. For hvem vil vel tilbake til «gamle dager» der vi ble eksponert for produkter og tjenester vi overhode ikke er interessert i?

Det å ha kontroll på egne data og benytte denne dataen i kommunikasjonssammenheng, gitt bekreftet samtykke fra brukeren, er en svært presis og viktig kilde til god segmentering. Disse dataene kaller vi 1 parts data. Videre er det flere og flere nettsteder som krever innlogging for bruk. Igjen må man gi samtykke til at nettstedet kan bruke mine data til markedsføring. Dette kaller vi 2 parts data, som også en særdeles god kilde til segmenterte kjøp. Vi jobber tett, og er partner med de store mediehusene. Dette betyr at vi kan designe opp ulike målgruppesegmenter sammen med mediehuset, tilpasset våre kunders behov. Og sist, men ikke minst, utforsker vi hele tiden andre kilder for å kunne nå målgruppen, være seg værdata, andre innkjøpte data, geografisk begrenset område for hvor kampanjen skal vises eller kontekstuelle plasseringer, for å nevne noen. Kontekstuelle plasseringer handler om å plassere reklamen i forbindelser med relevante artikler for målgruppen vi skal nå. Alle disse ulike kildene kobles sammen i kjøpet, for å treffe så relevante personer som overhode mulig. Og det virker!

Modellen viser ulike datakilder vi benytter i programmatiske kjøp.

Våre analyser viser at selv små justeringer i kampanjeoptimalisering gir økt kampanjeeffekt. Det å omfordele budsjetter mellom ulike nettsteder, følge med i hvilken grad kontekstuelle plasseringer leverer gode resultater, teste en liten del av budsjettet på nye nytt – mange små grep som gir en gjennomsnittlig økt effekt på 10 %, viser våre analyser.

For stillingsannonsering, som jo er ferskvare, har vi laget forhåndsdefinerte strukturer, tilpasset de ulike kundene våre.

Oversikt over de best brukte kildene vi benytter i programmatiske kjøp for stillingsannonsering

For hele tiden å optimalisere kjøpene, og gjøre de små grepene som bidrar til økt effekt, har våre teknologer utviklet et globalt optimaliseringssystem, basert på maskinlæring (AI). Dette har vi holdt på med siden 2015, og optimaliseringsverktøyet Copilot blir stadig bedre! Copilot benyttes for de av kundene våre som benytter Xaxis i de programmatiske kjøpene. Copilot jobber i dybden, som ved hjelp av maskinlæring analyserer ulike funksjonskombinasjoner og som hensyntar alle muligheter. Dette gir fantastiske resultater, som dere kunder nyter godt av!

Vi er utrolig takknemlig for å ha et tungt, kompetent og investeringsvillig miljø i ryggen som hele tiden leter etter bedre og mer optimale måter å benytte teknologi og data på – til det beste for alle våre kunder.

Cecilie Faye, Leder og kundeansvarlig

Skroll til toppen