Navigere i Employer branding landskapet: Unngå fallgruvene, bygg suksess 

,

Employer branding er arbeidet vi gjør for å tiltrekke oss, rekruttere og beholde dyktige ansatte. Det er et område vi snakker mye om, og som de aller fleste av oss har satt søkelys på og jobber aktivt med. Her gir vi deg nyttige råd slik at du unngår de vanligste feilene. 

Vi, og mange med oss, skriver stadig om employer branding, eller arbeidsgiverattraktivitet om du vil, og viktigheten av dette arbeidet. I høst ga vi fire fakta om hva som skal til for å lykkes med ditt langsiktige employer branding arbeid. Her satte vi søkelyset på hvordan vi må balansere langsiktig strategisk og taktisk kortsiktig kommunikasjon, innsikt i målgruppens behov og motivasjon, hvordan bryte med kategorien og ikke minst hvordan en sterk merkevare attraherer kandidater. 

Vi vet at employer branding arbeidet:  

  • er vesentlig for å tiltrekke og beholde de beste kandidatene
  • er et langsiktig arbeid
  • må prioriteres for at vi skal lykkes med målene vi har satt oss 

På papiret virker dette arbeidet enkelt, men i praksis er det jo ikke det. Det er mye som skal være på plass, stadige dilemmaer og prioriteringer som må gjøres sammen med manglende involvering og oppmerksomhet fra beslutningstakere i organisasjonen. For å lette på arbeidet, og gi deg noen vennlige råd, har vi oppsummert de vanligste fallgruvene her, til inspirasjon og oppmuntring: 

Mangler troverdighet og differensiering; unngå å bli én i mengden

Det aller viktigste er å fortelle historier og lage innhold dine ansatte kjenner seg igjen i. Dine ansatte er dine viktigste ambassadører. Forhåpentligvis har du utviklet den strategiske retningen for ditt employer brand. Dette sikrer konsistent og autentisk budskap over tid, på tvers av alle plattformer.  Vi vet mye om hvilke drivere og egenskaper som er viktige for ulike kandidatgrupper. Når alle virksomheter bruker de samme innsalgene, skiller du deg ikke ut og blir lagt merke til. Grav derfor dypere, si gjerne det samme, men med andre ord og innfallsvinkler -som er relevant og interessant for de du skal attrahere.  Employer branding strategien må reflektere og støtte selskapets overordnede mål og strategier. På denne måten får du frem virksomhetens autentiske kjerne og differensiatorer, og sørger for at ditt employer brand bygger oppunder forretningsstrategien. 

Ignorerer negativ feedback og ikke involverer dine ansatte

De ansatte må være en aktiv del av din arbeidsgivers merkevare. Dine ansatte fungerer som merkevareambassadører og er en viktig kanal å hensynta for å styrke attraktivitet som arbeidsgiver. Gjennom blant annet medarbeiderundersøkelser får du tilbakemelding på hva som fungerer bra og mindre bra i organisasjonen. Bruk denne feedbacken konstruktivt for å forbedre din attraktivitet som arbeidsgiver.  

Bruk også ansatte i ulike deler av organisasjonen til å gi tilbakemeldinger på budskap, utforming og etterlatt inntrykk av kommunikasjonen du utvikler for ditt employer brand. 

Balanser også innsatsen mellom å tiltrekke nye talenter og å pleie eksisterende kultur og ansattes trivsel. 

Prøver å være attraktive for alle

La oss slå det fast en gang for alle: Du kan ikke være attraktiv for alle!  
Ja, det er smertelig å velge vekk, men helt nødvendig.  

Hvilke talenter ønsker du å tiltrekke deg? Hvem er de, og hva kjennetegner disse personene? Som oftest handler dette om en kombinasjon av faglig kompetanse, erfaring og personlighet. Kanskje skal du lage tre til fem arketyper eller personas, som tydelig beskriver det som kjennetegner og beskriver de du ønsker å tiltrekke deg. På denne måten er det enklere å lage tilpasset innhold og å kjøpe medieeksponering langt mer segmentert og effektivt.  

Unngå også lokkemidler som hovedbudskap; høy lønn, en ekstra ferieuke eller tilgang til ferieleilighet i Spania. Det er neppe disse budskapene som tiltrekker seg de kandidatene du er på jakt etter. Du ønsker deg kandidater som motiveres av dine kjerneverdier og de egenskapene dere skiller dere positivt ut på. Hva tilbyr dere som er attraktivt for kandidaten? 

Tror at én kampanje er nok!

Employer branding er et langsiktig, strategisk og operativt arbeid, med tydelige langsiktige og kortsiktige mål og KPIer. Arbeidet er en kontinuerlig prosess som krever jevnlig oppmerksomhet og oppdatering. Det handler om en fin balanse mellom internt og eksternt fokus i harmoni med langsiktige og mer kortsiktige aktiviteter.   

Husk også at vår digitale hverdag har endret og økt behovet for strategisk kommunikasjon for å etablere arbeidsgiverattraktivitet også på lang sikt. 

For å gi dere en omvendt oppsummering; hva dere skal huske på for å unngå å gå i de vanligste fallgruvene når du skal bygge arbeidsgiverattraktivitet: 

Lyst til å vite mere, eller trenger du hjelp til ditt employer branding arbeid? Ta kontakt med Cecilie. 

CECILIE FAYE, CLIENT LEAD / HEAD OF MEDIAPLUS 

Skroll til toppen