Fra tilfeldighet til strategi; nøkkelen til langsiktig suksess!

/

Vi trenger en klar strategi for å maksimere effekten av våre kampanjer.

Jeg sitter med følelsen av at for mye av annonsering generelt, og stilling- / employer branding annonsering spesielt, handler om å «bare gjøre noe»? Kanskje har du en god idé som litt tilfeldig dukket opp i hodet? Eller en kollega uttrykte noe, som dere spant videre på? Reklamebyrået kom med noen fiffige tanker? Eller du sitter som ansvarlig for virksomhetens sosial medier, og «må lage noe innhold». Ofte gjør vi det samme som sist, både når det gjelder innhold og kanalvalg, uten å ha et forhold til hva vi ønsker å oppnå, eller hva vi faktisk oppnådde, med kampanjen.

Uten en tydelig og uttalt strategi å ta utgangspunkt i, tror jeg det er vanskelig å bruke reklamekronene på en så effektiv og smart måte som mulig. Det blir krevende å lage en slagkraftig kampanje med treffende innhold. Det er som kjent vanskelig å bomme helt på reklamekjøp, men du verden så utfordrende det er å sikre maksimal effekt av markedsaktivitetene du gjør, slik at kampanjen faktisk bidrar til å nå virksomhetens overordnede mål! Uten en god arbeidstegning og veiviser, gjennom en tydelig og gjennomarbeidet merkevare- og employer branding strategi, er det vanskelig å oppnå maksimal effekt av innsatsen.

Strategisk planlegging og målsetting

En veldefinert merkevarestrategi inneholder klare mål, hensyntatt markedsposisjon og overordnet virksomhetsstrategi. Dette innebærer også å sette spesifikke, SMARTe mål, slik at vi kan følge utviklingen og fokusere innsatsen og ressursene på aktiviteter som gir størst avkastning.

En merkevarestrategi gir en tydelig retning på hvilke assosiasjoner vi ønsker å bygge i folks hoder, og viktigere: hvilken relasjon merket skal ha i folks hverdag. Vi må levere på kundenes stadig endrede forventninger, kategoriutvikling og bransjeglidninger. Vi må hele tiden være relevante for å bygge en langsiktig relasjon. Likeledes forteller employer branding strategien hvordan du skal etablere deg som en mer attraktiv arbeidsgiver, tuftet på de viktigste driverne for ulike, prioriterte kandidat-målgrupper.

Markedssegmentering og målgruppeanalyse

Strategien må være tydelig på hvilke målgrupper vi skal prioritere, ut fra posisjon og potensiale. Har du identifisert dine mest verdifulle målgrupper? Og vet du hvilken kompetanse virksomheten din trenger på kort og lengre sikt? En dyp forståelse av de ulike målgruppene, gjør det mulig å skreddersy budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler, slik at du ikke bare når ut, men også inn med budskapene dine.

Relevant markedsinnsikt er en forutsetning for å kunne utvikle gode strategier.

Relevant markedsinnsikt er en forutsetning for å kunne utvikle gode strategier. Det er helt nødvendig å vite hvordan din merkevare er posisjonert i markedet, i prioriterte målgrupper, sammenlignet med dine argeste konkurrenter. Og vet du egentlig hvem som er dine argeste konkurrenter? Hvis ikke er det på tide å finne det ut!

Konkurrentanalyse og posisjonering

En grundig konkurrentanalyse er essensielt for å forstå hvordan markedet oppfatter dine styrker og svakheter sammenlignet med konkurrentene dine. Hvilke differensiatorer har du? Og hvilken relasjon har du egentlig til målgruppen din? Spiller du en rolle i folks liv? Når strategier er på plass lages årlige markedsplaner og mediestrategier for egne og betalte kanaler. Og vipps gir både innhold og kanalvalg for enkeltaktiviteter og kampanjer seg selv! Så hvorfor er dette så vanskelig å få til i praksis for mange virksomheter? Handler det om nedprioriteringer? Mangel på kompetanse? Negativitet fra ledelsen? Spare seg til fant er det noe som heter -og det er vel ikke noe å trakte etter? Min påstand er at dersom du ikke investerer i relevant markedsinnsikt og utvikler gode strategier som er forankret i hele virksomheten; fra toppledelsen og hele veien ned; er det mest flaks som bidrar til gode resultater. Vi skal ikke kimse av flaks, men det er neppe bærekraftig i lengden.
Skroll til toppen