Det er i høst det skal skje!

/

Det er i høst det skal skje!

Markedskommunikasjon handler i første rekke om å skape oppmerksomhet og påvirke atferd. Her gir vi deg fire fakta-knagger som du kan støtte deg til i ditt employer branding arbeid.

Velkommen tilbake fra en forhåpentligvis herlig, begivenhetsfull og vellykket sommerferie -og nå formelig bobler du av energi og nytt pågangsmot. Og pågangsmot trengs -for det er i høst det skal skje -at du på alvor tar fatt på bedriftens employer branding arbeid for å posisjonere din arbeidsplass som en super attraktiv arbeidsplass mot personer med attraktiv kompetanse. Og det er i høst det kraftfulle kommunikasjonskonseptet skal utvikles, konseptet som skaper unik oppmerksomhet og sikrer de best kvalifiserte søkerne, nå og i fremtiden. Og det er i høst de riktig gode kampanjene skal se dagens lys. Eller?

La meg gi deg et lite puff i riktig retning og noe fakta på veien, som forhåpentligvis kan bidra til gode prosesser, og litt realisme i arbeidet du nå skal ta fatt på.

Markedskommunikasjon handler i første rekke om å skape oppmerksomhet og påvirke atferd. Med dagens mediefragmentering, blir relevans i kommunikasjonen en forutsetning for å sikre lønnsomme investeringer. Budskaps- og kjøpsrelevans i god kombinasjon med kunnskap om hvordan vi lar oss påvirke, på kort og lang sikt, bevisst og ubevisst. Disse prinsippene gjelder uavhengig av om du skal selge en vare eller tjeneste, bygge merkevare eller attraktiv arbeidsplass.

1

Balansere langsiktig strategisk kommunikasjon med kortsiktig taktisk kommunikasjon

Les Binet og Peter Field sitt banebrytende arbeid i markedsføringsfaget, og deres innsikt i  effektstudier, viser tydelig at fokus på kortsiktig gevinst stikker kjepper i hjulene for langsiktig vekst. Bedrifter som har et langsiktig fokus i kommunikasjonsarbeidet, får over tid høyest effekt av sine markedsinvesteringer og størst forretningsmessig vekst. Noen suksessprinsipper i kommunikasjonsarbeidet er: Kreativitet øker effekt og Share of voice er viktigere enn noen gang. Studier fra Binet og Field viser at den ideelle fordelingen av langsiktig vs kortsiktig aktivitet nå er nærmere en 75/25 fordeling. Denne fordelingen er sterkt påvirket av vår digitale hverdag, en mediehverdag som øker behovet for strategisk kommunikasjon dersom vi ønsker å etablere vekst også på lang sikt.
Sørg derfor for at du har en langsiktig employer branding strategi og tilstrekkelige ressurser som sikrer utvikling av et godt konsept i kombinasjon med mulighet for kontinuitet i kampanjeløpene.

2

Innsikt i målgruppens behov og motivasjon er nødvendig for å påvirke atferd

Markedsføring handler om å forstå og dekke et behov hos målgruppen. Valgene våre er ofte basert på impulser og følelser, tuftet på en oppfattelse vi har av produkter, tjenester eller merkevarer. Den oppfattelsen markedet har av deg som arbeidsgiver stammer fra ulike kilder som påvirker den enkeltes oppfattelse, bevisst eller ubevisst; fra familie, venner og bekjente til reklame og annen betalt og ikke betalt kommunikasjon. Oppfattelser kan vi påvirke -over tid. Jo mer relevante budskap for den enkelte, desto større sannsynlighet for å endre folks oppfattelse, sakte men sikkert.

Sørg derfor for at du kjenner målgruppen din og målgruppens behov, før du utvikler konsepter og setter i gang kampanjer, slik at du svarer på deres behov og interesser.

3

Bryt kategorinormer

For at kommunikasjonen skal påvirke adferd, er vi avhengig av å skape oppmerksomhet, bevisst eller ubevisst oppmerksomhet. Selv om vi tilsynelatende ikke er opptatt av reklamen, er den rundt oss hele tiden. Vi ser og hører den ubevisst -og oppleves reklamen relevant og interessant, er det større sannsynlighet for at vi blir bevisst innholdet. Et ny rapport fra WARC Creative viser at teknologisk innovasjon og brudd på kategorinormer, gir positive, kommersielle effekter. Bruken av kreativitet for å skape oppmerksomhet, presser grensene for kategorinormer. Et godt grep er derfor å bryte med kategorinormen for kommunikasjon, under forutsetning av at innholdet fremdeles svarer på målgruppens behov og interesser.

Sørg derfor for å utfordre de kreative løsningene, slik at dere skiller dere fra annen kommunikasjon i kategorien i form -men med relevant innhold for målgruppen.

4

En sterk merkevare er en mer attraktiv arbeidsgiver

Innsiktsstudiet vi gjennomførte i fjor, der vi koblet våre funn om arbeidsgiverattraktivitet med en av de største, globale databasene for merkevarer, viste klare sammenhenger mellom høy merkestyrke og attraktiv arbeidsgiver. I praksis betyr dette at skal du jobbe med employer branding, må du også hensynta merkevarens markedsposisjon og kommunikasjonsstrategi i ditt eget arbeid. Du må kjenne til merkevarens viktigste markedsdrivere sammen med en felles oppfattelse av retningen dere ønsker å utvikle merkevaren og derigjennom deres arbeidsgiverattraktivitet i.

Sørg derfor for tett dialog med markedsavdelingen for å sikre helhetlig kommunikasjon der fokus på merkevarens drivere i kombinasjon med drivere for økt arbeidsgiverattraktivitet ivaretas.

Lykke til med høstens employer branding arbeid -følger du disse rådene er jeg sikker på at du vil lykkes godt i arbeidet.

CECILIE FAYE, LEDER OG KUNDEANSVARLIG

Skroll til toppen