Rapportering og måling

Kjenner du effekten av dine kampanjer?

Kampanjerapportering er nødvendig for å kunne måle KPIer, effekt og utvikling. Tracking av digitale kampanjer, sett i sammenheng med søknader fra relevante kandidater, er en innsiktsfull måte å evaluere kampanjer på.

I tillegg til tracking kan vi sette opp et dashboard, som til enhver tid viser utviklingen for dine kampanjer. Dashboard er visualisering av data. Vi kobler sammen data fra flere kilder, i et skreddersydd oppsett, avhengig av hva du ønsker å måle og hvilke datastrømmer vi har tilgang til. Med en dashboard-løsning vil man enkelt kunne dele kampanjeresultater, rapporter og innsikt, samt filtrere data ut ifra type stilling, stillingskategori, geografiske områder etc.

På grunn av bortfall av cookies, er måling av digitale kampanjer noe av det vanskeligste fagområde vi jobber med om dagen.

Ved hjelp av målinger får vi blant annet detaljert informasjon om antall visninger og klikk, som annonsen har fått. I tillegg får vi informasjon om hvilke annonser som har levert best, ut ifra ønskede konverteringspunkter. Konverteringspunkter kan for eksempel være lesetid i annonsen, om leser har orientert seg på hjemmesiden eller sendt søknad på stillingen.

Skroll til toppen