Tre virkemidler for å lage en selgende annonse

/

I MediaPlus snakker vi om tre virkemidler man bør bruke for å skape en annonse som påvirker mottakeren. Hode, hjerte og hånd er elementene vi tar utgangspunkt i.

I MediaPlus bruker vi gjerne tre virkemidler for å skape gode annonser. Hode, hjerte og hånd er disse elementene.

Ha fokus på mottakerens tanker
Den logiske tankegangen foregår i hodet og det er viktig å fremstå som en troverdig og seriøs arbeidsplass. Ved hjelp av grafiske elementer som farger, fonter, og virksomhetens logo, vil mottakeren danne seg et bilde av dere som arbeidsplass. Argumentene til hvorfor man bør søke denne jobben bør være tilpasset målgruppen og være overbevisende for både de som er arbeidssøkende og de som ikke er på jobbjakt.

Treff mottakeren midt i hjertet
Ved å bruke følelser som et virkemiddel, kan man treffe mottakeren i hjertet. Dette er et kjent retorisk virkemiddel og er like viktig innenfor stillingsannonsering som merkevarebygging generelt. Jobben vår er en stor del av livet og det er mange følelser involvert i valg av en ny arbeidsgiver. Følelser har dessverre fått en alt for liten rolle i stillingsannonseringen hos veldig mange arbeidsgivere. Mennesker tiltrekkes av mennesker.

Skap handling
Det siste og kanskje viktigste elementet er å få mottakeren til å utføre en handling. CTA eller Call-to-action kalles dette i markedsførernes verden. Da ønsker man at mottakeren skal utføre en handling ut fra din annonse. For stillingsannonsene vil dette i hovedsak være å sende inn en søknad. Det kan også være mer generelle stillingsannonser hvor man ønsker at mottakeren legger igjen navn og e-post for å vise sin interesse, eller at de går inn på en nettside for å lese mer om stillingen.

Bilde / video øker oppmerksomhetene og skaper flere handlinger.

Skroll til toppen