Hvordan nå målgruppen effektivt og lønnsomt?

Teknologien jobber med oss – ikke mot oss. Bruk den også i jakten på talentene! I vår digitale fagfrokost i mars hadde vi fokus på nettopp dette – hvordan vi ved hjelp av data og teknologi nå er i stand til å kjøpe målrettede mediekampanjer.