Rapportering og måling

Kjenner du effekten av dine kampanjer?

Kampanjerapportering er nødvendig for å kunne måle KPIer, effekt og utvikling. Tracking av digitale kampanjer sett i sammenheng med søknader fra relevante kandidater er en innsiktsfull måte å evaluere kampanjen på.

Vi kan sette opp dashboard, som til enhver tid viser utviklingen for dine kampanjer. Dashboard er visualisering av data, der vi kobler sammen data fra flere kilder, i et skreddersydd oppsett avhengig av hva du ønsker å måle og hvilke datastrømmer vi har tilgang til. Har man en dashboardløsning, er det enkelt å dele rapporter og innsikt til de i din virksomhet som har interesse av resultatene. Gjennom dashboardløsninger kan vi enkelt filtrere dataene på type stilling, stillingskategori, geografiske områder etc.

Ved hjelp av målinger, får vi blant annet detaljert informasjon om antall visninger og klikk annonsen har fått, samt hvilke annonser som har levert best ut fra ønskede konverterings-punkter. Konverteringspunkter kan typisk være lesetid i annonsen, orientert seg på hjemmesiden eller sendt søknad.

Tilbake