Hva skulle vi gjort uten data, teknologi og innsikt?

/

Alt var mye bedre før -hører vi av og til -men kanskje sjeldnere og sjeldnere? Vi som jobber i markedsføringsbransjen, uavhengig av hvilken side av bordet man representerer, hyller ny teknologi og nye muligheter. Bare det å kunne få en tilnærmet sanntid status på egne kampanjer mht målene som er satt, er jo vidunderlig!

Tydelige mål

Forhåndsdefinerte, tydelige mål er en forutsetning for å vite at vi er på rett vei. Ofte er målene et direkte resultat av handling utført etter at man er eksponert for et budskap, andre ganger er målene mer langsiktig og må måles i andre univers. Last click problematikk har vært diskutert mang en gang -like fullt er det for liten bevissthet rundt problematikken. Hva var den faktiske årsaken til handling? Kanskje et budskap du ble eksponert for i forrige uke, som har ligget og modnet i bakhodet, før du tok action?

Stillingsmarkedet

Ta stillingsmarkedet for eksempel. Hvem kaster seg over søk her knappen etter en førstegangseksponering av en ledig stilling fra et digitalt banner? De aller færreste. De mest nysgjerrige av oss ønsker kanskje å lese stillingsutlysningen i sin helhet, og klikker på banneret. Men å sende inn søknad på direkten, selv når den enkleste form for søknad gjennom «send LinkedIn profil» er tilgjengelig, skjer svært sjelden.

Så hva skjer? Jo, den nysgjerrige sjekker i beste fall ut bedriftens hjemmeside, sosiale medier og annen omtale for å danne seg et bilde av bedriften -trolig for å bekrefte et allerede etterlatt inntrykk. Kanskje sjekker du med bekjente? Eller du kjenner folk som jobber der? Så, etter at du har sjekket, tenkt deg om, finpusset på CVen -leter du opp igjen stillingsannonsen, enten på bedriftens hjemmeside, eller kanskje på finn.no.  Så blir CVen sendt -lenge etter de første digitale påvirkningene.

Teknologi og data

Gjennom teknologi og data klarer vi å måle den digitale kandidatreisen -et stykke på vei. Vi vet hvor mange som er blitt eksponert for ditt budskap, hvor mange som viste interesse gjennom å lese selve stillingsannonsen (som forhåpentligvis er eksponert på hjemmesiden der lesetid og engasjement enkelt lar seg måle) -og hvor mange som klikker på søk her; enten fordi tanken er modnet en stund, eller fordi man er nysgjerrig på hvilket rekrutteringssystem som benyttes (underforstått; har jeg CVen registrert fra før eller ikke…).  

Ved å følge kandidatreisen, forstå hvor i prosessen kandidater faller fra og ikke minst danne oss et bilde av hva som kjennetegner «kvalifiserte søkere», vil vi over tid kunne kjøpe langt mer målrettede kampanjer, der vi målretter kjøpene våre mot personer som ligner på de som allerede har vist interesse for stillingen. Det er dette vi kaller en programmatisk kjøpsmetodikk, som ene og alene benytter data og teknologi for å bedre innsikt i kandidatreisen -for akkurat din stilling -for videre å kunne kjøpe mer målrettet og effektiv eksponering . En kjøpsmetodikk vi i MediaPlus og GroupM har benyttet i lang tid fra vår egen kjøpsplattform, og som vi vet fungerer svært godt også mot stillingsmarkedet.

Nysgjerrig? Ta kontakt -vi spanderer gjerne en kaffe!

Skroll til toppen