Sosiale medier

Hvordan utnytter din virksomhet kommunikasjonen i sosiale medier?

MediaPlus jobber både med innhold i sosiale kanaler og spredning av annonser. De fleste bedrifter har egne profiler i flere sosiale kanaler. Skal satsingen ha full effekt, er det viktig å ha tydelige strategier for kommunikasjonen i de ulike kanalene. En Facebookprofil har trolig en annen oppgave enn en LinkedIn profil. Det betyr et annet innhold, tilpasset ulike målgrupper. Vi hjelper dere gjerne med en tilpasset strategi for din virksomhet.

På lik linje med det organiske innholdet, må også annonser i sosiale kanaler tilpasses i form og uttrykk avhengig av oppgave. Tilpassede annonser får økt oppmerksomhet, og større effekt, enn ikke tilpassede annonser. Vi vet hva som virker!

I sosiale kanaler kan vi kjøpe svært spesifikke målgrupper. Gjennom kontinuerlig optimalisering og læring vet vi hvilke målgrupper som responderer positivt på dine budskap.

Tilbake