Sosiale medier

I de sosiale mediene har man en unik mulighet til å rette annonsene mot meget spesifikke målgrupper. Flere av de sosiale mediene sitter på en rekke demografiske data om brukerne, som kan benyttes i annonsering. I tillegg vil stor trafikk og rimelig annonsekostnad sørge for at annonsekronene brukes mest mulig effektivt.

De mest kjente sosiale mediene i Norge er Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram. Annonsemulighetene til de ulike kanalene vil variere noe ut fra valgt kanal.

Vi kan bistå med annonsering knyttet opp til de ulike nettstedene. Her kan vi bidra med oppsett, optimalisering, samt rapportering i etterkant.