Rådgivning og strategi

Hvor treffer du talentene du er på jakt etter? Hvilken medieadferd har de? Og hvordan fanger du oppmerksomheten til en
23-årig IT-ingeniør, eller en 50-årig revisor?

Medievaner, ord og bilder oppfattes forskjellig for ulike personer. Vår innsikt og kompetanse i folks medievaner, kommunikasjonseffekter og databaserte kjøp, bidrar til at nettopp dine stillingskampanjer får maksimal effekt.

Lokalmediene står sterkt innenfor stillingsannonsering, og vi er til enhver tid oppdatert på stillingsproduktene de ulike mediene tilbyr. I tillegg jobber vi svært målrettet med nye kjøpsformer. Med Mediacom (lenke) og GroupM (lenke) i ryggen, har MediaPlus tilgang til de beste spesialistene innenfor programmatiske kjøp. Ved hjelp av big data, teknologi og algoritmer, vil vi hele tiden optimalisere målgruppebaserte kjøp og sikre mer effekt for hver investerte krone.

Sammen diskuterer vi stillingen, i hvilken grad den er enkel eller vanskelig å besette, og behov for eksponering. Vi presenterer en strategi og forslag til medieplan med anbefalt kanal- og mediemiks med ferdigforhandlede priser. Selvsagt innenfor budsjett!

Tilbake