Medieformidling

Vi sørger for at annonsen kommer inn i ønsket medie til rett tid. Det kan virke enkelt – men krever planlegging og tilgjengelige ressurser.

Mediene skal kontaktes for å avtale rabatter, bestilling skal gjøres, kontakt med reklamebyrå for å få laget annonsen, oversendelse til mediet i riktig tid. Ja, det er masse å passe på og dette tar tid.

Tid er penger. Ved å overlate formidling og produksjon av annonsemateriell til oss kan du spare både tid, og penger.

Dette innebærer at all kontakt med mediene fra plassbestilling, reservasjon, oppfølging av frister, materiell, kontroll av mediefakturaer, rabatter og fakturering tar vi oss av.

Vi kontrollerer også at printannonsen faktisk står på trykk på riktig dag, til bestilt plassering. Skulle den mot formodning ikke gjøre det, vil vi reklamere og sikre en god kompensasjon for deg.

Tilbake