Kundecase: Fungerer programmatiske kjøp på stilllingsannonser?

Ved å fokusere på god bruk av papiraviser i kombinasjon med smart bruk av data og teknologi, klarte vi å treffe relevante kandidater og drive ny trafikk til sluttkundens nettside.

Rekrutteringsbyrået Capita er overveldet over responsen de fikk på stillingen som daglig leder til Bergesenstiftelsen. Vi passerte 100 søkere, nær halvparten av disse ble vurdert som kvalifiserte, kommenterer en godt fornøyd oppdragsgiver.

Kreativ løsning
Det ble i samråd med oppdragsgiver besluttet å lage eget design til kampanjen. Tekst fra kunde ble tilpasset målgruppen og vi la mye vekt på at budskap og innhold skulle komme tydelig fram. For å finne annonseutrykket lot vi oss inspirere av kundens nettside, for å sikre et enhetlig uttrykk i alle flater.

Bergesenstiftelsen ønsket å benytte bildet av inngangsdøren og designet ble tilpasset dette. Fordi det er kraftige farger i logo og bilde, besluttet vi å holde designet rent og enkelt for å unngå et kaos av elementer og farger. Hovedfonten er Calibri Light. Med sine runde hjørner og sin mykhet, blir utrykket varmt, rent og minimalistisk.

Stillingsannonse
Displayannonse
Displaybanner

Mediestrategi med programmatiske kjøp
Mediestrategien ble tilpasset målgruppen. Vi valgte å benytte en medie-mix bestående av print og digitalt for å nå godt ut til relevante målgrupper i ulik modus. Riktig plasserte printannonser fungerer godt for stillingsannonsering mot erfarne arbeidstakere. Bannerannonser ble brukt for å skape oppmerksomhet og nysgjerrighet mot relevante kandidater, med mål om at disse skulle lese stillingsutlysningen.

For å sikre mest mulig effektive kjøp mot relevant målgruppe, ble digitale bannere kjøpt programmatisk, styrt fra vår egen kjøpsplattform. En kjøpsmetodikk kunden ikke hadde benyttet tidligere. Vi spesifiserte hva som skulle kjennetegne relevant målgruppe, i hvilket geografisk nedslagsfelt bannerne skulle vises, og hvor mye vi ønsket å by per visning. Vi fulgte kampanjen tett med jevnlig optimalisering underveis, basert på hvilke visninger som ga faktisk verdi, hvilke medier som fungerte bra etc.

Stillingen ble også publisert på Finn.no. I tillegg til bedriftens hjemmeside er Finn.no en viktig søkbar kilde for de som har sett annonsen på print eller digitalt, men som ikke har klikket eller undersøkt videre.

Så for å svare på om programmatiske kjøp fungerer på stillingsannonser, taler resultatet for seg selv:

  • Antall søkere var over 100 (ikke et mål i seg selv, men overveldende for kunde!).
  • Mer enn 50 av disse er kvalifiserte og relevante.
  • 20 stykker har vært inne til intervju.
  • En meget godt kvalifisert person er ansatt.
  • Den programmatiske kampanjen hadde en CTR (Click through rate) på hele 0,36% -noe som er langt over gjennomsnittet for denne type kampanje.


Tags: ,