Den kreative stillingsannonsen

Når man lager en stillingsannonse kan man være kreativ på mange områder, ikke bare når det kommer til designet. Her kommer noen kjappe eksempler:

Tekstarbeidet på en annonse
Innholdet kan som regel gjøres mer spennende og attraktiv for den ønskede målgruppen.  Teksten skal som i annen annonsering være selgende, men samtidig informativ og korrekt. Bruker man kopier-/lim inn-funksjonen vil annonsen miste fokus på selve stillingsbeskrivelsen. Vi har tidligere skrevet om innholdet på stillingsannonser.

Annonsens utforming
Vi kommer ikke utenom selve designet på annonsen. Bruk av ulike effekter som farger, bilder, mønster og form kan gjøre annonsen mer spennende enn hva den er i dag.

Valg av ulike medier
Velger man de samme mediene fra gang til gang bør man se på hvorfor man velger akkurat disse. Er det pga. at erfaringen med søkerne man sitter igjen med er god, eller velger man rett og slett av ren rutine? Kan man prøve noe nytt? Velge en miks av andre medier, eller rett og slett velge medier man ikke har brukt tidligere. Hva med å prøve de sosiale mediene i rekrutteringen?

Plasseringen i mediene
Det de fleste velger plassering av ren rutine, men her kan man gjerne være kreativ. Se nærmere på hvilken målgruppe du ønsker å nå og hvilke områder i avisen eller på nettsidene disse er ekstra interesserte. En stillingsannonse kan godt plasseres på kultursider, sportssider o.l. ut fra hvilke målgrupper du finner der.

Ulike innrykksdager
Det er ikke alltid en fordel å velge de tradisjonelle dagene for stillingsutlysning i avisene. Gjør du det må du kjempe om oppmerksomheten med mange andre annonsører og er du ute etter søkere som ikke er aktive i stillingsmarkedet gjør du lurt i å styre unna dette.

Dette var noen raske tips til de ulike områdene hvor man kan være kreativ i stillingsannonseringen.