Hvorfor bruke tracking (sporing) av nettannonser?

En av de store fordelene med internettannonsering er at det er målbart. Men for å virkelig måle, anbefaler vi alltid å bruke tracking (sporing). 

Tracking en metode man bruker for å finne ut hvordan en nettkampanje fungerer eller har fungert. Ved å legge inn en kode i nettannonsen, kan man registrere ulike handlinger av brukerne.

Ved bruk av tracking kan man finne ut hvor mange som har sett annonsen og hvor mange som har klikket på den. I tillegg kan man finne ut hvor i landet leseren befinner seg. Sporing gir oss masse data! Vi kan spore helt inn på deres egne nettsider, og finne ut hvor mange av de som har klikket på annonsen som har søkt jobb*

Her er noen utrykk som brukes i tracking:

Målekriterier:

Hva du bør måle henger sammen med hva du ønsker å oppnå. Det betyr at du bør ha ulike målekriterier for ulike deler av aktivitetene:

  • Er målet å informere, kan et bra kriterium være hvor mange som har sett innlegget, eller hvor mange som har sett videoen ferdig (rekkevidde).
  • Er målet å promotere et arrangement, kan antall påmeldte være et bra kriterium.
  • Er målet å få innspill fra publikum, kan antall kommentarer være et bra kriterium.

Rekkevidde: Antall brukere som har blitt eksponert for annonsen.

Klikk: Ofte handler innlegg på digitale flater om å drive trafikk inn til en nettside. Klikk viser antall brukere som har trykket seg videre inn på annonsen. Her får vi også informasjon om unike klikk, slik at vi ser det reelle antallet brukere som har klikket. De som har klikket mer enn en gang på annonsen vil kun vises som én unik bruker.

Klikkrate, altså hvor mange som klikker på innlegget ditt, er en god indikasjon på hvor effektive innleggene dine er.

Visninger: Viser tottalen av antall ganger annonsen har vært synlig på nettsiden uavhengig av brukere.

Hvis annonsen ligger langt ned på siden, kan man få vite hvor mange som har scrollet ned slik at annonsen kommer “in-screen”.

Det er viktig å kjøre rapporter både underveis og i etterkant av kampanjen.

Vi anbefaler alltid våre kunder å tracke/spore nettannonser 🙂

* gjelder spesifikke mediekanaler