Når penger betyr noe…

Det er dyrt å ansette nye mennesker, men kostnaden kan bli høyere enn vi tror.

Alle firmaer lever av noe. Enten det er private selskaper som skal tjene penger, eller om det er offentlig forvaltning som skal utføre tjenester for beboerne. Alle skal vi være levedyktige og nå våre mål (enten det er profitt eller tjenestetilbud).

Ved ansettelser er det åpenbare kostnader som annonsekostnader, kostnader til rekrutteringsbyrå eller kostnader til at interne personer skal gjøre prosessen. Det tar tid å ansette, og det tar tid å lære opp nye medarbeidere. Og tid er penger!

Men det er flere kostnader: nemlig når den nyansatte er på plass, ferdig med opplæring og klar til å utføre sin jobb. Hva om personen ikke «tjener» nok penger? Med det mener jeg jo selvsagt at hva hvis personen er feil person som ikke gjør jobben effektivt nok eller kvalitativt nok koster bedriften masse penger.

I tillegg er det en spennende tanke at de man ansetter har en merverdi for bedriften. Eksempelvis i min bedrift hvor vi selger kompetanse: hva om jeg får inn personer med kompetanse vi ikke innhar fra før, eller som har ideer vi ikke har forsøkt før? Det kan jo ganske enkelt føre til at vårt firma tjener mer penger på samme årsverk. Men baksiden er jo at hvis man ansetter en som ikke kan noe mer eller har nye ideer, ja da blir det jo en ren «break even». Eller egentlig underskudd, fordi man har brukt mye tid og penger på å få inn en person som ikke skaper merverdi.

Så…. hvorfor snakker jeg om dette – jeg som jobber med annonsering generellt og stillingsannonser spesielt? Jo, fordi INNSIKT er så viktig. Nemlig å vite hvem vi skal ansette. Rekrutteringsbyråer bruker spesifikasjon av stillingen før de jobber videre, og dette bør alle gjøre. Først da kan man vite hvem man snakker til. Og det er jo viktig at man snakker til riktig person, fordi vi vil ha den personen som gir oss merverdi.

Vi vil ha den personen som er så god at han/henne kan tilføre nettopp vår bedrift noe mer. At vi kan øke effektivitet, omsetning eller hva det måtte være bare ved å ansette riktig person.

Så da virker det vel ikke så kostbart å bruke en dag eller to ekstra i annonseringen til innsikt, når man ser kostnadene ved feil ansettelse? Eller ennå bedre: mulighetene ved økt inntjening og måloppnåelse ved riktig ansettelse? 🙂