Synlighet (en serie om employer branding, del 1)

Denne uken starter vi på en serie som tar for seg ekstern employer branding. Det handler om å finne rett personal og tenke over hvordan man fremstår utad. Temaene vi skal innom er synlighet, tilgjenglighet og budskap.

Jeg har skrevet om employer branding tidligere, men kort fortalt dreier det seg om markedsføring av den interne kulturen i virksomheten og hvilket rykte og merkevare man har som arbeidsgiver. Dette er en viktig del av markedsføringen fordi det menneskeliggjør virksomheten, gir omdømme og tillit og det blir lettere å finne gode kandidater.

Er bedriften synlig nok?

Det å være synlig er alfa omega når det gjelder employer branding. Arbeidssøkende og de som er interessert i virksomheten må kunne finne deg! Dette er uavhengig av om man trenger flere ansatte eller ikke.

Synlig på nett? Ta en test
Det å bruke søk på nettet er en god indikasjon på hvor synlig man er på nett. Prøv å søke opp bedriften via Google. Bruk da søkeord som er relevant for bedriften, ikke virksomhetens navn. Googler man navnet kommer man selvsagt høyt opp på lista, men det er helt uinteressant i denne sammenhengen. Hvor høyt opp havner dere om man søker på deres tjenester eller produkter?

For å være synlig på nett bør man ha en nettside som har godt og relevant innhold. Med relevant innhold mener jeg at man skal skrive om det man faktisk gjør. Et rekrutteringsbyrå trenger ikke havne øverst på Google om man søker på «hvordan plante tulipaner». Men om man søker på rekrutteringstjenester bør man være tilstede.

Man trenger ikke nødvendigvis ha en egen nettside for å få en god plassering på søk. En blogg, firmasider i de sosiale mediene eller lignende, kan gjøre en like god jobb. Utfordringen går på hvilke ressurser man har til å drifte blogger og sosiale medier, da disse krever mer oppfølging.

Er man ute etter nye hoder bør man også annonsere på nett, enten via bannerannonsering, tekstannonser (som f.eks. på finn.no), annonsering i de sosiale mediene eller annonsering på søk. Da trigger man i større grad også de passive jobbsøkerne. Disse vil ikke aktivt gå inn for å finne dere.

Synlig på print?
Nå som vi er inne i den digitale tidsalderen, trenger vi da være synlig på print? Absolutt. Både ovenfor de aktive og passive søkerne. Vi må heller ikke glemme de som kanskje ikke er interessert i bedriften i dag, men en gang i fremtiden. Employer branding handler ikke om å fortelle om den ene stillingen som er aktuell, men vise frem en intern kultur overfor kunder, partnere og fremtidige arbeidstagere.

Del 2 av denne serien handler om tilgjengelighet. Vi skriver om tekniske løsninger som kan være til hinder for søkerne eller interesserte når de skal ha tak i deg.