Når du ikke er målgruppen…

Når vi skal velge oss en målgruppe, velger mange å sammenligne hva man selv er opptatt av og hvilke medier man selv tar i bruk. Husk at du kanskje ikke er representativ for de dere ønsker å nå.

Det er lett å falle for fristelsen å tenke at “jeg leser, jeg ser på, jeg hører på det og det mediet, så da annonserer vi der”. Man kan altså ikke ta mer feil!

Du er ikke målgruppen! Du er ikke nødvendigvis “normalen”. I alle fall ikke “normalen” for de dere ønsker å treffe med denne kampanjen.

Først må man ha innsikt i hvilken målgruppe man skal nå, og når man vet dette så må man vite hvordan målgruppen oppfører seg og bruker mediene. Først når dette er gjort kan man starte medievalgene.

Så – hvordan definerer man da målgruppen uten at dette skal ta så lang tid? For tid er noe man har ganske lite av i forhold til stillingsannonser :-).

Start med de enkle og helt åpenbare: alder, kjønn, geografisk bosted og  utdannelse/erfaring. Så langt er det ganske lett. Og man er faktisk et stykke på vei nå. Så er det lurt å se på hvilke interesser en potensiell søker kan ha, og hvilke personlige egenskaper en person skal ha. Når vi snakker om interesser snakker vi her såpass vid tolkning, at om man har barn eller ei, dyr, hus/leilighet osv.

Hvis man til slutt kan få til en rask vurdering av den teknografiske profilen (analysere deres teknologier), ja da er man langt på vei til å ha definert en målgruppe. Når dette er gjort er det så mye enklere for dere i samarbeid med byrået å lage en strategi.

Og til slutt… Dette behøver ikke ta mange dager, legg inn en dag ekstra på å tenke deg litt om så er mye gjort 🙂