Design som treffer

Design er et viktig element på en stillingsannonse. De ulike målgruppene tiltrekkes av forskjellig annonseutforming og det er viktig å huske på ved stillingsutlysningen.

Vi har tidligere skrevet om hvordan det å definere målgruppen du ønsker å nå fram til, kan hjelpe til med å finne rett person til stillingen som lyses ut. Hvordan man skal formulere teksten og hvilke medier man skal bruke er viktige valg å ta for å få best mulig utbytte av en stillingsannonse. Men det kanskje ikke alle tenker over, er at også annonsens design har mye å si for at den skal treffe de rette menneskene.

Tenk deg en avisside full av stillingsannonser. Allerede ved første øyekast bestemmer man seg (ofte ubevisst) om den enkelte annonse er verdt å se nærmere på. Hva som får deg til å stoppe opp varierer fra person til person. Faktorer som spiller inn kan for eksempel være alder, utdanning eller kjønn. Altså kan en annonse som fanger oppmerksomheten til én person, lett bli oversett av en annen.

For å illustrere dette, kan vi se nærmere på to annonser produsert av MediaPlus. Disse henvender seg til totalt forskjellige personer, og dette gjenspeiles i layouten.

Oppegård kommune leter etter førskolelærere, og det har man tydelig vært bevisst på når annonsen har blitt utformet. Her er det brukt et spennende bilde, og klare farger. Det er liten tvil om at personene man ønsker å nå frem til her bør være både lekne og kreative. Annonsen er full av energi og blir et blikkfang, spesielt for de som er interessert i å jobbe med barn.

Visindis stillingsannonse for Departementenes servicesenter er langt mer nøytral. Den kommer allikevel til å bli lagt godt merke til, nettopp fordi den er tilpasset målgruppen. Annonsen har et langt mer formelt preg, noe som passer godt til en direktørstilling.

En potensiell direktør ville neppe kastet mer en ett på førskolelærerannonsen og omvendt. Altså kan det være lurt å tenke over design i forhold til målgruppen man vil nå frem til, slik at flest mulig aktuelle søkere vil lese akkurat din stillingsannonse.

Tenker du over designet når du lyser ut en stilling?