Hvordan kapre drømmekandidaten?

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-superhero-background-image21059488

Når vi lyser ut en stilling har vi som regel ett mål om å få stillingen besatt – og helst av drømmekandidaten! Men hvordan få dette til?

Vi får stadig spørsmål om hva en stillingsannonse bør inneholde, men det er ofte vanskelig å svare på generelt grunnlag. Noen tips kan vi imidlertid gi.

 • Se deg ut din drømmekandidat
  Dette vil hjelpe deg et stykke på vei i arbeidet med annonseteksten. Snakk direkte til målgruppen og gjerne med du-form.
 • Innholdet må være relevant
  Det er viktig at man ikke overselger en stilling bare for å få opp antallet søkere – det tjener ingen på! Mer jobb for rekruttereren og mindre fornøyde søkere. Gjør en god jobb her og du vil få en mer verdifull rekrutteringsprosess.
 • Vis til kandidatens utviklingsmuligheter
  Hvilke muligheter tlbyr dere innen personlig utvikling og karriere? Bruk heller plass på dette, enn masse tekst og tall om bedriften. Det skal selvsagt komme frem hvem som er avsender, men 1/3 av annonsen behøver ikke være om dere.
 • Gjør søkeprossessen enkel
  Når man først har fanget interessen til søkeren er det viktig å følge opp i de neste leddene. Er det lett å ta kontakt om man har spørsmål, finner man mer informasjon på nett og er det en enkel søkeprosess?

Dette var noen få, enkle tips på veien mot å kapre drømmekandidaten.