Stillingsannonsens viktigste budskap

En stillingsannonse skal fortelle om en ledig stilling i et firma, og vise søkeren hvordan man kan søke. Men klarer vi å skape nysgjerrighet og motivere de søkerne vi ønsker å tiltrekke oss?

Stillingsannonsen skal friste de kvalifiserte søkerne, men også luke unna de som ikke sitter på den rette kompetansen. Stillingsinstruksen bør derfor være presis og lett å forstå. Hva er det arbeidet består av? Kommer dette godt nok frem i annonsen?

Få frem det unike med stillingen. Hva gjør denne jobben spesiell? Unngå de generelle formuleringene som for eksempel selvstendig, fleksibel og positiv. Du luker ikke ut søkere på denne måten og dette kan passe i alle annonser. De blir gjerne brukt enten man søker etter en revisor eller mekaniker.

Ikke legg for mye vekt på kravene til søkeren, men få frem de argumentene som frister de beste kandidatene. Som arbeidsgiver må du vise hvorfor de skal velge å jobbe for deg. Henvend deg direkte til søkeren og benytt gjerne du-form i annonsen.

Dette er noen tips på veien for å få en stillingsannonse tilpasset den eller de kandidatene som man ønsker skal søke.