Viktigheten av menneskelig kapital

http://www.dreamstime.com/stock-photography-human-resources-crm-officer-choose-employee-standing-out-crowd-select-team-leader-assessment-center-concept-image31350942

Menneskelig kapital er en av de viktigste faktorene som vil avgjøre om en bedrift vil eksistere i årene fremover. Men er bedriftene klar over dette og gjør de nok for å holde på de som allerede er ansatt?

Det er ikke verktøyene eller systemene som tilsier om et firma vil eksistere om noen år. Jeg mener det er menneskene i bedriften, de som står for kompetansen, servicen og oppfølgingen av nye og eksisterende kunder som vil bety noe i det lange løp. Det er viktig både når det gjelder ledere og ansatte i alle andre ledd i bedriften.

Rett person på rett plass er det et firma er best tjent med. Det å lete etter rett person koster ofte både tid og penger, men alternativet er uønsket. En feilansettelse kan koste dyrt og det er ingen parter som ønsker dette, verken den ansatte eller organisasjonen.

Det man ofte glemmer er at det er minst like viktig å holde på de gode ansatte som allerede eksisterer i bedriften. En nyansettelse koster mye uansett hvor mye tid og ressurser som brukes til å finne vedkommende. Denne tiden og pengene kunne man kanskje brukt på et å lage et godt verdigrunnlag i bedriften som vil tiltrekke de ansatte til å bli værende.

Slik arbeidshverdagen er i dag tror jeg det blir viktigere å tilby noe mer enn god lønn for å tiltrekke seg de beste hodene. Mange ser viktigheten av å ha en fleksibel arbeidshverdag, hjemmekontor, mulighet for kompetanseheving i arbeidstiden, trening gjennom arbeidsgiver og andre sosiale goder.

Viktigheten av menneskelig kapital mener jeg vil bli viktigere i de neste årene og derfor noe bedriftene må ta på alvor allerede nå.