Når suksess er et nummer

Vi som jobber med stillingsannonsering leser ofte artikler på nett om de som har hatt suksess med rekrutteringen – og i disse dager handler det ofte om suksess på de sosiale mediene.

Det som kommer frem i artiklene er ofte at man baserer suksessen på et gitt antall søkere. Målet man setter seg er kun antallet søknader de mottar og sier ingenting om kvaliteten på søkerne. Er det noe vi overser?

Er rekruttering bare et tall?
Om man beregner sin suksess med en rekrutteringskampanje basert kun på antall søkere mener jeg man har misforstått hele rekrutteringsprosessen. En vellykket rekrutteringskampanje kan i prinsippet bare ende opp med den eller de som skal ansettes – det vil si akkurat de kandidatene man var på jakt etter.

Dette er ofte noe vi må forklare i forbindelse med at vi tillpasser ulike kampanjer på stillinger. Jo flere søkere – trenger faktisk ikke være bedre. Det gir ofte mer jobb til de som står bak utvelgelsen og det vil ikke bety at man har flere aktuelle kandidater blandt søkerne.