Rekrutteringsverktøy

Bruker du unødvendig mye til på søknadsadministrasjon? Vi tilbyr nå en enkel søknadsadministrasjon.

MediaPlus samarbeider med WebCruiter – den ledende rekrutteringsløsningen i markedet. Vi tilbyr våre kunder WebCruiter ekspress, som er et enkelt rekrutteringsverktøy som passer for kunder med færre søknadsprosesser.

Annonsert rekrutteringsprosess består av følgende:

 1. Utarbeide annonse
 2. Utlyse stilling
 3. Motta søknader + CV-er
 4. Behandle søknader
 5. Tilbud / ansettelse
 6. Avslagsbrev og arkivering
 1. Utarbeide annonse
  MediaPlus utarbeider deres annonse til de mediene dere måtte ønske. Dere slipper å tenke på spaltebredder, annonseformater, etc. Vi har en egen grafisk avdeling som tar seg av annonseproduksjonen og vår samarbeidspartner, Arkitekst, kan bistå med teksten (innholdet). Ønsker dere å produsere annonsene selv tilbyr vi vår nettbaserte annonsebygger, Annonseflyt.
 2. Utlyse stilling
  Vi formidler din annonse, slik at du slipper å forholde deg til frister, sjekk og oversendelse av materiell, priser, rabatter og kontroll av innrykk. Er du usikker på hvor det er best å annonsere, tilbyr vi også medierådgivning.
 3. Motta søknader + CV-er
  Ved å bruke WebCruiter ekspress får dere alle søknader, cv-er og attester på ett og samme sted. Dere kan fortløpende følge med på innkommende søknader og kan skrive ut rapporter og søkerlister. Søkerne får automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 4. Behandle søknader
  Dere vurderer og velger ønsket kandidat selv. Ved hjelp av ulike statuser har dere hele tiden kontroll på hvilke kandidater som er aktuelle og hvor i prosessen de enkelte kandidatene er i til enhver tid. Løsningen gir god støtte for å kommunisere med kandidatene underveis i prosessen.
 5. Tilbud / ansettelse
  Én eller flere kandidater får status som ansatt etter at tilbudet er akseptert.
 6. Avslagsbrev og arkivering
  Avslagsbrev genereres automatisk til de kandidatene som ikke blir ansatt.

Hva gir denne løsningen deg? 

 • Effektivisering av søknadsadministrasjonen slik at du kan bruke tiden på selve vurderingen og utvelgelsen av kandidater.
 • Et profesjonelt grensesnitt ut mot søkerne. De kan bruke samme informasjon mot andre stillinger senere.
 • Rask tilgang til løsningen og ingen bindingstid. Stillingen kan være utlyst i løpet av et par dager og du velger selv om du vil bruke løsningen til én eller flere stillinger.