Rådgivning og strategi

Det er viktig å være bevisst på hvem man ønsker å nå med sin annonse. Det er stor forskjell på å fange oppmerksomhet til en 23-årig IT-ingeniør og en 50-årig revisor. Både medievaner, lesevaner, ord og bilder oppfattes forskjellig for ulike personer.

For å treffe din målgruppe, er det viktig å gjøre en målgruppeanalyse. Målgruppen viser hvem man ønsker å kommunisere med og velges ut fra gitte kriterier.

Det å treffe ønsket målgruppe er ikke alltid like lett, men ved å gjøre en strategisk jobb i forkant er det lettere å forstå hvor målgruppen befinner seg og hvor man bør annonsere for å treffe disse. Strategien gjør det også enklere å bruke annonsebudsjettet på en effektiv og kostnadsbesparende måte.

Med vår kunnskap vet vi at en stillingsannonse ikke bare er viktig for den ene annonseteksten, men som en helhet i å bygge merkevare som arbeidsgiver.

Vi presenterer en strategi og forslag til medieplan som inneholder hvilke kanaler og medier som bør benyttes. Vi vurderer hvilken tidsperiode, frekvens, plassering og rekkevidde som skal brukes for å oppnå en optimal medieplan. Selvsagt innenfor budsjett!