Medieformidling

Vi sørger for at annonsen kommer inn i ønsket medie til rett tid. Det kan virke enkelt – men krever planlegging og tilgjengelige ressurser.

Mediene skal kontaktes for å avtale rabatter, bestilling skal gjøres, kontakt med reklamebyrå for å få laget annonsen, oversendelse til mediet i riktig tid. Ja, det er masse å passe på og dette tar tid.

Tid er penger, ved å overlate formidlingen til oss kan du spare tid.

Dette innebærer at all kontakt med mediene fra plassbestilling, reservasjon, oppfølging av frister, materiell, kontroll av mediefakturaer, rabatter og fakturering tar vi oss av.
I tillegg inngår også enkel rådgivning (medievalg, innrykksdager, plassering i mediet e.l.) i denne tjenesten.

Vi kontrollerer også at annonsen faktisk står på trykk på riktig dag, til bestilt plassering. Skulle den mot formodning ikke gjøre det, vil vi reklamere og ordne opp i dette.

Alle fakturaer kontrolleres nøye av oss, før vi fakturerer våre kunder.