Å finne “Den Rette”

rekruttering

Når man legger ut en stillingsannonse er man på jakt etter den perfekte kandidaten for stillingen som skal fylles. På den ene siden gjelder det å lete på de riktige stedene og i de riktige kanalene for å treffe målgruppen din, på den andre siden er det viktig å være tydelig på hvem man er på jakt etter. Mye av grunnlaget for å finne denne kandidaten ligger i budskapet du formidler i annonsen, slik at du får de rette personene til å søke.

Faglig kunnskap er et viktig kriterium i vurderingsprosessen, men man er også på jakt etter en som kan passe inn på arbeidsplassen, derfor er det helt klart at personlige egenskaper er viktig for å finne den rette kandidaten. Flere og flere (spesielt rekrutteringsbyråer) tar for eksempel i bruk personlighetstester for å få et grundigere inntrykk av de aktuelle kandidatene. Slike tester er et nyttig hjelpemiddel når man ønsker å få et dypere innblikk i søkeren enn det som er basert på førsteinntrykket på et intervju. Men kritikken mot slike tester går blant annet ut på at visse personlighetstrekk favoriseres i testene, og at de som scorer mot en introvert personlighetstype har større sannsynlighet for å bli luket ut av bunken søkere som går videre. Les artikkel fra Aftenposten her.

Nå skal jeg ikke kaste meg inn i debatten om det er riktig å bruke personlighetstester eller hvor nøyaktige disse er, og jeg skal heller ikke diskutere om det stemmer at ekstroverte (utadvendte) favoriseres i dagens samfunn (men for de som synes dette er et interessant tema anbefaler jeg Susan Cains bok ”Quiet: The power of introverts in a world that can`t stop talking, her er en kort presentasjon på TED).

Det som derimot er veldig viktig både for de som bruker personlighetstester og de som skriver stillingsannonser, er at man tenker igjennom hva man er på jakt etter og at dette formidles tydelig i annonseteksten. For eksempel vil en som er veldig ekstrovert ofte kjennetegnes ved behov for mye ytre stimuli, liker å ha mennesker rundt seg, er ambisiøs og ofte veldig sosial, mens på den negative siden er de ofte svakere på å holde på konsentrasjonen, har en tendens til å overvurdere egne prestasjoner og blir uproduktive ved monotont arbeid. Ville du tenkt på dette som nyttige egenskaper for f.eks en IT-konsulent eller regnskapsmedarbeider? Et kjapt søk på finn.no viser at det finnes de som gjør det, eller så har de kanskje ikke tenkt grundig nok gjennom hva man egentlig er på jakt etter?

Nå skal det sier at i dagens språkbruk er ikke utadvendt nøyaktig det samme som begrepet ekstrovert i personlighetspsykologien. I dagligtalen beskriver man gjerne en som er omgjengelig og sosial som utadvendt, egenskaper som verdsettes i de fleste sosiale relasjoner. Innadvendt assosierer derimot til en innesluttet og sjenert person, selv om dette ikke nødvendigvis er forenelig med hva som faktisk definerer en introvert personlighet, som typisk kjennetegnes som analytisk, tålmodig og mindre behov for sosial stimuli. Men hovedtrekkene er de samme, og kunnskapen om hvilke trekk som henger sammen med hverandre kan være nyttig å være bevisst på i en stillingsannonse. Søker du etter en utadvendt, analytisk og grundig person, kan man fort få inn søkere som spriker i ulike retninger personlighetsmessig, og da er det greit å vite hvilke egenskaper som er aller viktigst for nettopp deg og den stillingen som skal fylles.

Er det slik, blir ekstroverte personer favorisert?

Andre relevante artikler:
http://www.hrnorge.no/Forsiden/Siste_nytt/Nyhetsarkiv_2012_-_2004/Nyheter_2007/Trollbundet+av+den+ekstroverte%3F.9UFRLG4r.ips